Samghát – Úvodní pojmy

Úvod do smaghátů a vše, co je potřeba procvičit před zahájení studia samghůtů fyzických.

Samghát – Filozofie

Úvod do samghátů, jejich pochopení a hluboké poznání.

To vše se ověří v tomto testu.

Samghat ruka kosti

Samghat manibandha

E = Trapezium F = Trapezoid G = Capitate H = Hamate Proximal row
A = Scaphoid B = Lunate C = Triquetrum D = Pisiform Others
1 = Radius 2 = Ulna 3 = Metacarpus