ÁJURVÉDSKA UNIVERZITA PRAHA

BÁRTLOVA 27/47
19300 Praha 9 -Horní Počernice

info@ajur.cz

Marci: 608259565, 608607000

Team
Povědomi a Samghat – Luki Lakshmana

Gym II 50mahakašaja – Simona SS

Gym II Pančakarma – Wanda Panda

Gym I Dhátu – Sadajyoti a Jana,

Gym 1 Dravjaguna – 000, Fučikova